prof. Vasyľ Marčuk, DrSc.


E-mail:
vasyl.marchuk(at)truni.sk
Konzultačné hodiny: 
piatok 08:30 – 09:30 (konzultácie prosím potvrdiť e-mailom)
 
Vasyľ Marčuk (*1961) je profesorom v odbore politológia. Na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pôsobí od roku 2020.
 

Predmety:
Bc. stupeň

  • Aktéri verejnej politiky
  • Politický vývoj postsovietskych štátov
  • Komparatívna politológia a teórie politických systémov III.

 

Mgr. stupeň

  • Bezpečnostná politika
  • Masmediálna politika
  • Politická analýza