Katedra politológie
Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

telefón: +421 33 5939 374
e-mail: politol@truni.sk

Facebook

Kontaktujte nás