Novinky

Vyučovanie s Mgr. Hermanom a doc. Klusom

16.09.2020 14:08
Výuka povinne voliteľného predmetu XPOb229 Verejný a mediálny prejav s Mgr. Patrikom Hermanom bude prebiehať blokovo (pondelky) v miestnosti 3P1 od 9:30 do 12:50. Termíny výuky sú: 28.9., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12. Ak bude zo strany študentov záujem domigrovať sa do daného predmetu v...

Prezentácia učebných textov - prof. Terem

27.11.2016 13:13

Prednáška doc. Oľgy Gyarfášovej

11.11.2016 12:46
Katedra politológie FF TU v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) usporiadala vo štvrtok 10. novembra prednášku doc. Oľgy Gyarfášovej z FSEV UK na tému Výskum verejnej mienky a zahraničná politika. Prednáška s následnou diskusiou bola súčasťou grantu č....

Prednáška riaditeľa Historického ústavu SAV

06.04.2016 12:43
Pozývame Vás na prednášku riaditeľa Historického ústavu SAV PhDr. Slavomíra Michálka, DrSc. na tému "San Francisco 1945, vznik OSN a Československo", ktorá sa uskutoční v stredu 13.4. o 10:00 v miestnosti 5P1.

Nová publikácia vo vydavateľstve Peter Lang

15.03.2016 22:51
Vyšla nová publikácia učiteľov katedry vo vydavateľstve Peter Lang: Katuninec, Milan - Martinkovič, Marcel (eds.): Ethical and Social Aspects of Policy. Chapters on Selected Issues of Transformation. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien,...

Prednášky Piotra Sulu

04.03.2016 18:02
Dr. Piotr Sula, zástupca riaditeľa Inštitútu politických vied Univerzity vo Vroclave a koordinátor Summer School o Democracy (www.summerschool.uni.wroc.pl) sa svojím výskumným zameraním zaoberá širokou škálou otázok spojených s politickou transformáciou krajín strednej Európy, pričom sa...

Vyhlásenie volieb dekana

26.02.2016 10:39
Akademický senát fakulty vyhlásil voľby nového dekana. Návrhy sa môžu podávať do 10. mája 2016. Viac info tu: https://sites.google.com/site/asfftruni/aktuality/vyhlasenievoliebdekana

Publikácia Tomáša Jahelku

01.02.2016 10:36
Vyšla publikácia o T. G. Masarykovi Masarykova filozofia na Slovensku od Tomáš Jahelku. Viac informácií tu: https://fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=249

David Dzurec z USA na našej katedre

16.01.2015 10:41
V letnom semestri bude na katedre prednášať David Dzurec, Ph.D. z University of Scranton (USA). Študenti sa budú môcť prihlásiť na povinne voliteľné predmety zamerané na politický systém a dejiny Spojených štátov (Politické dejiny USA, Americká revolúcia). Predmety sú otvorené pre všetkých...

Študentská konferencia Olomouc

06.01.2015 10:27
Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci organizuje študentskú politologickú konferenciu, ktorá sa uskutoční 19. 2. 2015. Potrebné informácie nájdete v pdf prílohe: Konferencia Olomouc.pdf
1 | 2 >>