Publikácia Tomáša Jahelku

01.02.2016 10:36

Vyšla publikácia o T. G. Masarykovi Masarykova filozofia na Slovensku od Tomáš Jahelku. Viac informácií tu: https://fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=249