David Dzurec z USA na našej katedre

16.01.2015 10:41

V letnom semestri bude na katedre prednášať David Dzurec, Ph.D. z University of Scranton (USA). Študenti sa budú môcť prihlásiť na povinne voliteľné predmety zamerané na politický systém a dejiny Spojených štátov (Politické dejiny USA, Americká revolúcia). Predmety sú otvorené pre všetkých študentov fakulty.