Štúdium

Naša katedra ponúka akreditované denné a externé bakalárske a magisterské štúdium v študijnom programe

  • Politológia (Bc.), denná forma 6 semestrov, externá 8 semestrov
  • Politológia (Mgr.), denná forma 4 semestre, externá 6 semestrov.

Časť štúdia môžu vybraní študenti absolvovať na zahraničných univerzitách. Podrobnejšie informácie nájdete v menu sekcie " Štúdium ".