Štúdium

Naša katedra v súčasnosti ponúka akreditované denné a externé bakalárske a magisterské štúdium v študijnom programe

  • Politológia (Bc., 6 sem.)
  • Politológia (Mgr., 4 sem.)

v študijnom odbore 3.1.6 Politológia. Časť štúdia môžu vybraní študenti absolvovať na zahraničných univerzitách. Podrobnejšie informácie nájdete v menu sekcie "Štúdium".