Publikácie

Martinkovič, M.: Coalition Governments and Development of the Party System in Slovakia

Publikácia sa zameriava na charakterizáciu vývoja slovenského straníckeho systému a jeho analýzu z hľadiska formovania štiepnych línií a vznikajúcich vládnych zoskupení. Súčasťou monografie je aj priblíženie jednotlivých typov vznikajúcich vládnych koalícii a ich politologickej analýzy na základe...

Martinkovič, M.: Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov II.

Predložená vysokoškolská učebnica predstavuje základné možnosti skúmania a analýzy volebných a straníckych mechanizmov, ktoré sa spájajú s výberom politickej reprezentácie v liberálno-demokratických režimoch. Poznanie fungovania základných volebných mechanizmov a ich dôsledkov...

Martinkovič, M.: Úvod do štúdia volebných a straníckych systémov I.

Prvý diel vysokoškolskej učebnice k úvodu do štúdia volebných a straníckych systémov sa koncentruje na priblíženie najčastejšie používaných kritérií v súvislosti s analýzou politických strán a záujmových skupín. V tomto základnom rámci sa čitatelia môžu oboznámiť s...

Krištof, P. - Vadíková, K.: Tekutá zodpovednosť na Slovensku

Hlavným motívom úsilia kolektívu autorov monografie je identifikovaná prítomnosť fenoménu tekutá zodpovednosť na Slovensku a zaťaženie zmýšľania slovenských občanov o osobnej zodpovednosti pôsobením tohto javu. Nie je ani zbierkou sĺz nad realitou, ani záplavou informácií o škandáloch, kauzách,...

Jahelka, T.: Kapitoly z politickej filozofie

Predkladaná učebnica vznikla ako pomôcka pre poslucháčov druhého ročníka magisterského stupňa politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave navštevujúcich predmet Politická a sociálna filozofia, využiť ho ale môžu aj študenti tretieho ročníka bakalárskeho...

Krištof, P.: Úvod do Aristotelovej politickej teórie

Cieľom predkladanej vysokoškolskej učebnice je uvedenie do vybraných otázok Aristotelovej politickej teórie; zvlášť do klasickej typológie politických zriadení, ich klasifikácie, občianskeho rozvoja, príčin nestability a politickej neusporiadanosti. Text predstavuje čitateľovi problematiku, ktorá...

Katuninec, M.: Úskalia demokracie a nárast extrémizmu a populizmu v Európe

Predstavy o demokracii ako o najlepšom spôsobe usporiadania politického systému boli donedávna spájané s falošným pocitom istoty a uspokojením z „neotrasiteľného“ postavenia euroatlantickej civilizácie a smerovania liberálnej demokracie k jej absolútnemu historickému víťazstvu. Autor sa snaží...

Katuninec, M.: The Pitfalls of Democracy and the Growth of Extremism and Populism in Europe

Predstavy o demokracii ako o najlepšom spôsobe usporiadania politického systému boli donedávna spájané s falošným pocitom istoty a uspokojením z „neotrasiteľného“ postavenia euroatlantickej civilizácie a smerovania liberálnej demokracie k jej absolútnemu historickému víťazstvu. Autor sa snaží...

Krištof, P. - Zálešák, T. - Pinterič, U.: Freedom Undermined: Europe, World and the Crisis of Democratic Constitutions

Kríza politickej kultúry, recidíva extrémnych ideologických hnutí a rastúci pocit odcudzenia obyvateľov demokratických štátov od vlastných zastupiteľských inštitúcií a elít predstavuje výzvu nielen pre praktickú politiku ale aj pre teoretické uchopenie súčasných problémov. Kolektívna monografia...

Katuninec, M. - Jahelka, T. - Krištof, P. - Kropaj, M.: Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku

Hoci po Novembri 1989 bolo na Slovensku napísaných niekoľko kvalitných knižných prác a štúdií o katolíckej sociálnej náuke a evanjelickej sociálnej etike, táto téma zostáva v našej  spoločnosti stále veľkou neznámou. Kolektív autorov monografie sa problematikou kresťanskej sociálnej etiky...

1 | 2 >>