Publikácie

Katuninec, Milan; Martinkovič, Marcel (eds.). Ethical and Social Aspects of Policy. Chapters on Selected Issues of Transformation. Peter Lang: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016.

www.peterlang.com

 

 

Jahelka, Tomáš. Masarykova filozofia na Slovensku. Reflexia v prácach vybraných autorov v období 1918-1948. Trnava: Filozofická fakulta TU, 2015.

fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=249

 

 

Tóth, Rastislav. Politologický slovník. Praha: Portál, 2015.

obchod.portal.cz/politologicky-slovnik/

 

 

 

 

Jahelka, Tomáš; Jančiga, Roman (eds.). Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme. Bratislava: Communio Minerva, Faber, 2015.

www.cominerva.com/nase-publikacie/

 

 

 

 

Zálešák, Tomáš. Obec v kríze. Malé pozvanie do politickej filozofie a sprievodca stavmi živočícha politického. Bratislava, Trnava: Kalligram, Filozofická fakulta TU, 2014.

fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=232

 

 

Martinkovič, Marcel. Politické myslenie Novej školy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2013.

www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/content/politicke-myslenie-novej-skoly

 

 

 

 

Martinkovič, Marcel (ed.). Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Trnava: Filozofická fakulta, 2012.

fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=176

 

 

 

Katuninec, Milan. Zlyhania a nádeje demokracie v Európe. Trnava: Filozofická fakulta, 2012.

fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=174

 

 

 

 

Katuninec, Milan. Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návatu totalitarizmu. Bratislava: Veda, 2009.

www.martinus.sk/?uItem=72176