Pracovníci

Na Katedre politológie FF TU v Trnave pôsobili počas jej existencie mnohé osobnosti politickej vedy, právnej vedy, ekonómie či kultúry: prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc., prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc., prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc., prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc., prof. Ing. Ján Lisý, CSc., prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc. ... Vedúcimi katedry v doterajšej histórii boli JUDr. Ing. Ivan Šimko, doc. PhDr. František Bielik, CSc. a prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. Súčasným vedúcim je Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

Súčasné personálne zloženie katedry:

 

Vedúci katedry:

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
marcel.martinkovic@truni.sk

 

Profesori:

prof. PhDr. Milan Katuninec, P hD.
milan.katuninec@truni.sk

prof. Vasyľ Marčuk, DrSc.
vasyl.marchuk@truni.sk

 

Docenti:

doc. Jevhenij Hajdanka, PhD.
yevheniy.haydanka@truni.sk

 

Odborní asistenti:

 PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.
tomas.jahelka@truni.sk

PhDr. Pavol Krištof, PhD.
pavol.kristof@truni.sk

 

Externí pedagógovia:

PhDr. Eduard Jambor, PhD., LL.M.
Mgr. Jaroslav Valent
Mgr. Patrik Herman