Pracovníci

Na Katedre politológie FF TU v Trnave pôsobili počas jej existencie mnohé osobnosti politickej vedy, právnej vedy, ekonómie či kultúry: prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc., prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc., prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc., prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc., prof. Ing. Ján Lisý, CSc., prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc. ... Vedúcimi katedry v doterajšej histórii boli JUDr. Ing. Ivan Šimko, doc. PhDr. František Bielik, CSc. a prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. Súčasným vedúcim je Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

Súčasné personálne zloženie katedry:

Vedúci katedry:

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.    profil
marcel.martinkovic@truni.sk

Profesori:

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.    profil
milan.katuninec@truni.sk

prof. Uroš Pinterič, PhD.    profil
uros.pinteric@gmail.com

Docent:

doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA    profil
martin@klus.sk

Odborní asistenti:

PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.    profil
katedrový študijný poradca a správca MAIS
tomas.jahelka@truni.sk

PhDr. Pavol Krištof, PhD.    profil
tajomník katedry
pavol.kristof@truni.sk

Mgr. Tomáš Zálešák, PhD.    profil
tomas.zalesak@hotmail.com

Externý spolupracovník:

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.    profil
marian.kropaj@gmail.com