PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

e-mail: tomas.jahelka(at)truni.sk
konzultačné hodiny: utorok 15:20 - 16:20

Tomáš Jahelka sa narodil 5. augusta 1980 v Bratislave. Pracoval ako stredoškolský učiteľ, v štátnej správe, ako redaktor v Slovenskom rozhlase a v sociálnej oblasti s ľuďmi bez domova. V rokoch 1998-2003 vyštudoval evanjelickú teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 2003-2008 politológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde absolvoval aj rigorózne konanie. Počas doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v rokoch 2009-2014 sa pod vedením prof. Jana Zouhara venoval osobnosti T. G. Masaryka. Na Katedre politológie FF TU pôsobí od roku 2011.
profil v IS Masarykovej u niverzity

www.cominerva.com

Predmety:
Bc. stupeň
Ľudské a občianske práva
Teória politických strán
Verejná správa
Politická geografia I.
Slovenské politické myslenie
Seminár k bakalárskej práci I.
Seminár k bakalárskej práci II.
Mgr. stupeň
--
voliteľné predmety

Vybrané kapitoly z dejín medzinárodnej politiky 20. st. I.
Vybrané kapitoly z dejín medzinárodnej politiky 20. st. II.

Politická geografia II.
Politické myslenie T. G. Masaryka