PhDr. Pavol Krištof, PhD.

e-mail: pavol.kristof(at)truni.sk
konzultačné hodiny: pondelok 12:00 - 13:00

Pavol Krištof (1975 v Piešťanoch) vyštudoval politológiu na Fakulte humanistiky (dnešná Filozofická fakulta) Trnavskej univerzity v Trnave, kde absolvoval aj rigorózne konanie. Doktorandské štúdium absolvoval v roku 2010 na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, počas ktorého sa venoval slovenskému nacionalizmu v 2. polovici 19. storočia a osobnosti Jonáša Záborského. Pracovníkom katedry je od roku 2002.

Odborné zameranie: politické ideológie, politická filozofia, medzinárodné vzťahy, slovenské politické myslenie.

Predmety:
Bc. stupeň
Úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky
Teórie medzinárodných vzťahov I., II.
Politické ideológie I.
Politické ideológie II.
Politická filozofia 20. st. I.
Politická filozofia 20. st. II.
Mgr. stupeň
Teória politiky a transformačné procesy I.
Teória politiky a transformačné procesy II.
voliteľné predmety
Konzervatívne myslenie 20. st. I.
Konzervatívne myslenie 20. st. II.
Vybrané kapitoly z klasických politických teórií
Vybrané kapitoly z moderných politických teórií I.
Vybrané kapitoly z moderných politických teórií II.
Textový seminár k vybraným kapitolám zo slovenského politického myslenia