PhDr. Pavol Krištof, PhD.

e-mail: pavol.kristof(at)truni.sk
konzultačné hodiny: pondelok 10:30 - 12:30

PhDr. Pavol Krištof, PhD. (1975) vyštudoval politológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium absolvoval na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Pracovníkom katedry je od roku 2002. Venuje sa problematike politického myslenia a politických ideológií.

Predmety:
Bc. stupeň
Teórie medzinárodných vzťahov I.
Teórie medzinárodných vzťahov II.
Politické ideológie I.
Politické ideológie II.
Politická filozofia 20. st. I.
Politická filozofia 20. st. II.
Mgr. stupeň
--
voliteľné predmety
Konzervatívne myslenie 20. st. I.
Konzervatívne myslenie 20. st. II.
Vybrané kapitoly z klasických politických teórií
Vybrané kapitoly z moderných politických teórií I.
Vybrané kapitoly z moderných politických teórií II.
Textový seminár k vybraným kapitolám zo slovenského politického myslenia