Martinkovič, M.: Coalition Governments and Development of the Party System in Slovakia

Martinkovič, M.: Coalition Governments and Development of the Party System in Slovakia

Publikácia sa zameriava na charakterizáciu vývoja slovenského straníckeho systému a jeho analýzu z hľadiska formovania štiepnych línií a vznikajúcich vládnych zoskupení. Súčasťou monografie je aj priblíženie jednotlivých typov vznikajúcich vládnych koalícii a ich politologickej analýzy na základe aplikácie indexu RILE (right – left position). Použitie spomínaného indexu má za úlohu špecifikovať programové rozpätie vznikajúcich koaličných vlád a vplyv vývoja straníckeho systému na Slovensku na ich charakter od roku 1990 do roku 2016. Práca sa koncentruje na priblíženie vývojových trendov slovenského straníckeho systému na pozadí programovej homogenity/heterogenity jednotlivých koaličných zoskupení a celkového vývoja variačného napätia straníckeho systému. Zdrojom kategorizácie typov vládnych zoskupení bude vyhodnotenie pozičnej, programovej orientácie strán, ktoré sú zverejnené v rámci medzinárodnej databázy CMP (Comparative Manifestos Project). Databáza Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) spracováva okrem iného aj dáta týkajúce sa zaradenia jednotlivých programov strán v rámci ich komplexnej ideologickej orientácie. Stredisko sociálneho výskumu v Berlíne tým umožňuje získať relevantné medzinárodne akceptovateľné výsledky komparácie vo vývoji straníckych systémov. Cieľom publikácie bude paralelne charakterizovať aj formát a typ straníckeho systému na Slovensku, jeho konsolidáciu a vznikajúce funkčné problémy medzi volebným a straníckym systémom.
Cieľom publikácie je rozšíriť analýzu slovenského straníckeho systému v kontexte špecifikácie pozičnej hodnoty a programovej orientácie strán na Slovensku základe medzinárodne akceptovanej databázy a kritéria RILE. Publikácia bude obsahovať aj tabuľky s priblížením hodnôt variačného napätia straníckeho systému po každých parlamentných voľbách aj s kvantifikáciou indexu RILE. Na jeho základe následne posúdime programovú homogenitu jednotlivých vládnych koalícií aj vzhľadom na politologický diskurz k danej problematike. Súčasťou práce bude skúmanie hypotézy, či programové približovanie sa strán v rámci ľavo-pravého spektra vytvára priestor pre vznik a etablovanie extrémistických a antisystémových strán v rámci parlamentného zriadenia.

Autor: Marcel Martinkovič

Vydavateľstvo: Peter Lang GmbH v spolupráci s vydavateľstvom VEDA
Rok vydania: 2021
Jazyk: anglický
Počet strán: 124
ISBN: 978-3-631-83142-7 (PETER LANG), 978-80-224-1772-3 (VEDA)