Témy záverečných prác

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

 1. Slovenská otázka v prvej Československej republike
 2. Politický vývoj v Nemecku 2005 – 2013
 3. Politický systém v Rakúsku 2006 – 2013
 4. Politický vývoj v Českej republike 2006 – 2013
 5. Vývoj sociálnej politiky na Slovensku po roku 1989
 6. Etika a vojna
 7. Prešovský „sobor“

PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

 1. Teória a prax socializmu
 2. Propaganda a obhajoba nacionalizmu a ľudáctva v tvorbe slovenskej katolíckej moderny – Andrej Žarnov a Rudolf Dilong
 3. Lex Hlinka
 4. Masarykova kritika marxizmu – Otázka sociální
 5. Vybrané problémy ľudských práv
 6. Vybraná téma z medzinárodnej politiky od 2. pol. 20. st.

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

 1. Vybrané problémy Kollárovho, Štúrovho a Záborského politického myslenia
 2. Vybrané problémy politických ideológií
 3. Význam a perspektívy demokratizácie
 4. Vybrané problémy politickej transformácie
 5. Vybrané témy nacionalizmu v slovenskom politickom myslení
 6. téma podľa vzájomného dohovoru

                Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

 1. Vybrané problémy modernej demokracie (témy spojené s krízou legitimity demokratických režimov, krízy sociálneho štátu, vzostupu antisystémových strán, etc.)
 2. Problematika tranzitológie vybraných krajín
 3. Komparácia volebných a straníckych systémov vybraných krajín
 4. Analýza euroskepticizmu vo vybraných straníckych programoch politických subjektov
 5. Vybrané problémy slovenského politického myslenia 19. storočia
 6. Politicko-filozofické základy slovenského nacionalizmu
 7. Politicko-filozofické aspekty diela Ľ. Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti
 8. téma podľa vzájomného dohovoru