Témy záverečných prác

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

 1. Slovenská otázka v prvej Československej republike
 2. Politický vývoj v Nemecku 2005-2018
 3. Politický systém v Rakúsku 2006-2018

PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

 1. Masarykova kritika marxizmu
 2. Vzťah štátu a náboženstva u T. G. Masaryka
 3. „Klérofašizmus“ – rozbor pojmu
 4. Spor o Pittsburskú dohodu
 5. Slovenský národný socializmus a nemecký národný socializmus
 6. HSĽS a KSČ – paralely v metódach výkonu politickej moci
 7. Vzťah cirkví a štátu na Slovensku v súčasnosti

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

 1. Vybrané problémy Kolárovho, Štúrovho a Záborského politického myslenia
 2. Vybrané problémy politických ideológií
 3. Význam a perspektívy demokratizácie
 4. Vybrané problémy politickej transformácie
 5. Vybrané témy nacionalizmu v slovenskom politickom myslení
 6. Voľná téma podľa vzájomného dohovoru

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

 1. Vybrané problémy modernej demokracie (v kontexte krízy legitimity demokratických režimov, sociálneho štátu, vzostupu nacionalistických, extrémistických a antisystémových strán, otázky univerzality liberálno-demokratického režimu, významu občianskej spoločnosti etc.)
 2. Problematika tranzitológie vybraných krajín
 3. Komparácia vybraných volebných a straníckych systémov, parlamentných a prezidentských zriadení
 4. Vybrané problémy slovenského politického myslenia 19. storočia
 5. Politicko-filozofické základy a vývoj slovenského nacionalizmu