Prednášky Piotra Sulu

04.03.2016 18:02

Dr. Piotr Sula, zástupca riaditeľa Inštitútu politických vied Univerzity vo Vroclave a koordinátor Summer School o Democracy (www.summerschool.uni.wroc.pl) sa svojím výskumným zameraním zaoberá širokou škálou otázok spojených s politickou transformáciou krajín strednej Európy, pričom sa špecializuje najmä na problematiku vývoja straníckych systémov. V rámci svojho výmenného pobytu na Slovensku na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity prednesie v stredu 16. a vo štvrtok 17. marca 2016 prednášky na témy:
16. 3. 2016 (streda, Aula 1A1, 14:15 – 16:00): Poľská politika v roku 2015 a 2016 - dôsledky parlamentných volieb v kontexte vládnej výmeny
16. 3. 2016 (streda, Aula 1A1, 16:15 – 18:00): Občianska spoločnosť v Poľsku po roku 1989
17. 3. 2016 (štvrtok, Aula 1A1, 10:20 – 12:00): Štiepne línie v poľskej politike po roku 1989