Študentská konferencia Olomouc

Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci organizuje študentskú politologickú konferenciu, ktorá sa uskutoční 19. 2. 2015. Potrebné informácie nájdete v pdf prílohe:

Konferencia Olomouc.pdf