Vyhlásenie volieb dekana

26.02.2016 10:39

Akademický senát fakulty vyhlásil voľby nového dekana. Návrhy sa môžu podávať do 10. mája 2016. Viac info tu: https://sites.google.com/site/asfftruni/aktuality/vyhlasenievoliebdekana