Archív článkov

Prednáška doc. Oľgy Gyarfášovej

Katedra politológie FF TU v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) usporiadala vo štvrtok 10. novembra prednášku doc. Oľgy Gyarfášovej z FSEV UK na tému Výskum verejnej mienky a zahraničná politika. Prednáška s následnou diskusiou bola súčasťou grantu č....
Celý článok

Nová publikácia vo vydavateľstve Peter Lang

Vyšla nová publikácia učiteľov katedry vo vydavateľstve Peter Lang: Katuninec, Milan - Martinkovič, Marcel (eds.): Ethical and Social Aspects of Policy. Chapters on Selected Issues of Transformation. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien,...
Celý článok

Prednášky Piotra Sulu

Dr. Piotr Sula, zástupca riaditeľa Inštitútu politických vied Univerzity vo Vroclave a koordinátor Summer School o Democracy (www.summerschool.uni.wroc.pl) sa svojím výskumným zameraním zaoberá širokou škálou otázok spojených s politickou transformáciou krajín strednej Európy, pričom sa...
Celý článok

Vyhlásenie volieb dekana

Akademický senát fakulty vyhlásil voľby nového dekana. Návrhy sa môžu podávať do 10. mája 2016. Viac info tu: https://sites.google.com/site/asfftruni/aktuality/vyhlasenievoliebdekana
Celý článok

Publikácia Tomáša Jahelku

Vyšla publikácia o T. G. Masarykovi Masarykova filozofia na Slovensku od Tomáš Jahelku. Viac informácií tu: https://fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=249
Celý článok

David Dzurec z USA na našej katedre

V letnom semestri bude na katedre prednášať David Dzurec, Ph.D. z University of Scranton (USA). Študenti sa budú môcť prihlásiť na povinne voliteľné predmety zamerané na politický systém a dejiny Spojených štátov (Politické dejiny USA, Americká revolúcia). Predmety sú otvorené pre všetkých...
Celý článok

Študentská konferencia Olomouc

Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci organizuje študentskú politologickú konferenciu, ktorá sa uskutoční 19. 2. 2015. Potrebné informácie nájdete v pdf prílohe: Konferencia Olomouc.pdf
Celý článok

Nová kniha Dr. Zálešáka

Vyšla nová kniha dr. Tomáša Zálešáka - Obec v kríze: Malé pozvanie do politickej filozofie a sprievodca stavmi živočícha politického. Popis a viac informácií nájdete v tomto odkaze.
Celý článok