Katuninec, M. - Jahelka, T. - Krištof, P. - Kropaj, M.: Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku

Katuninec, M. - Jahelka, T. - Krištof, P. - Kropaj, M.: Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku

Hoci po Novembri 1989 bolo na Slovensku napísaných niekoľko kvalitných knižných prác a štúdií o katolíckej sociálnej náuke a evanjelickej sociálnej etike, táto téma zostáva v našej  spoločnosti stále veľkou neznámou. Kolektív autorov monografie sa problematikou kresťanskej sociálnej etiky zaoberá z rôznych uhľov pohľadu. Jeho ambíciou je prispieť k lepšiemu poznaniu sociálneho učenia rímskokatolíckej cirkvi a evanjelickej sociálnej etiky, priblížiť pápežské encykliky, porovnať niektoré filozofické a politologické štúdie s chápaním politickej religiozity v encyklikách, ktoré sa venovali totalitným ideológiám, ponúknuť reflexiu sociálno-etických otázok v slovenskom evanjelickom prostredí a upozorniť i na primárne spoločné záujmy sociálnej náuky a právnej vedy.
 

Autori: Milan Katuninec, Tomáš Jahelka, Pavol Krištof, Marián Kropaj
Vydavateľstvo: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenský