Mgr. Tomáš Zálešák, PhD.

e-mail: tomas.zalesak(at)hotmail.com
konzultačné hodiny: streda 12:30 - 13:30

Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas doktorandského štúdia na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied a University of Oxford sa venoval pôvodu a podstate totalitarizmu. Výsledky výskumu publikoval v monografii Diablova práca (Kalligram, 2005). Pracoval o. i. ako výskumný pracovník v Inštitúte pre verejné otázky (IVO), v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií (SIMŠ), ako poradca predsedu NR SR pre zahraničie. Venuje sa témam medzinárodnej politiky a bezpečnosti, revolúcií, totalitarizmu, vojny, politickej a morálnej filozofii. V roku 2014 vydal monografiu Obec v kríze. Malé pozvanie do politickej filozofie a sprievodca stavmi živočícha politického. Na Katedre politológie FF TU pôsobí od r. 2003.

Predmety:
Bc. stupeň

Vybrané kapitoly z dejín diplomacie
Úvod do vedeckej metodológie
Komparatívna politológia a sociálna teória I.
Komparatívna politológia a sociálna teória II.
Politická antropológia
Vybrané kapitoly z politickej filozofie
Mgr. stupeň
--
voliteľné predmety
Teória a prax politického extrémizmu
Morálna teória a politika
Revolúcia: teórie a názory