doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA

e-mail: martin@klus.sk
konzultačné hodiny: streda 16:30 - 17:30 (konzultácie prosím potvrdiť vopred emailom)

Predmety:
Bc. stupeň

Aktéri verejnej politiky
Komparácia verejných politík
Integračné procesy v Európe I.
Integračné procesy v Európe II.
Lobing
Mgr. stupeň
--