Štúdium

Naša katedra v súčasnosti ponúka akreditované denné bakalárske štúdium v študijnom programe

  • Politológia (Bc., 6 sem.)

v študijnom odbore 3.1.6 Politológia. Denný dvojročný magisterský študijný program je v procese reakreditácie a pre akademický rok 2016/2017 sa neotvára. Časť štúdia môžu vybraní študenti absolvovať na zahraničných univerzitách. Podrobnejšie informácie nájdete v menu sekcie "Štúdium".